bistånd

Nya riktlinjer från Göteborgs stad för socialtjänsten gällande papperslösa

Kommunfullmäktige antog i december 2015 nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Göteborg.

Läs mer