Socialtjänsten och folkhögskolor

Under det senaste året har Fristad fokuserat på två områden: socialtjänsten och folkhögskolor. Vi vill att alla, oavsett uppehållstillstånd eller medborgarskap, ska ha rätt att prövas för bistånd av socialtjänsten på samma villkor som de som är folkbokförda i kommunen. Vi har diskuterat detta med tjänstepersoner inom staden och med politiker. Många är intresserade och är överlag positivt inställda, och vi hoppas att det också blir verklighet och inte bara tomma förhoppningar.

Vi villa också tacka gruppen från Kulturverksans projektledarutbildning som under 2014-2015 kartlagt hur de olika stadsdelarna i dagsläget hanterar ansökningar om bistånd från personer utan uppehållstillstånd och som tagit initativ till vidare samtal och erfarenhetsutbyte mellan civilsamhället, tjänstepersoner och politiker. TACK!

Tillbaka till startsidan