Om Fristad

I Göteborg lever många personer som saknar uppehållstillstånd och därför får sina liv begränsade på olika sätt i vardagen. Personer utan uppehållstillstånd har fortfarande samma behov som alla andra, som till exempel bostad, försörjning, ett socialt sammanhang och en meningsfull fritid.

Fristad Göteborg är en rörelse som vill göra platser och verksamheter som redan finns mer tillgängliga för papperslösa. Ideella och kommunala verksamheter, idrottsklubbar, kaféer, kulturföreningar med flera kan göra sin verksamhet till en fristad genom att göra den tillgänglig för papperslösa.

Rent praktiskt kan det ske genom att t.ex. införa särskilda gratiserbjudanden eller rabatter eller genom att inte kräva personnummer för att alla ska kunna delta i verksamhetens aktiviteter.

Fristad Göteborg vill att staden ska vara till för alla, oavsett om en har uppehållstillstånd eller inte. Det kan vi uppnå genom att alla gör det de kan lokalt och inom de verksamheter där de redan jobbar eller är aktiva.

Checklista

För att bli en fristad finns det några punkter som måste uppfyllas och några rekommendationer som är bra om er verksamhet uppfyller.

Maila info@fristadgoteborg.se om ni vill bolla idéer kring hur ni kan göra just er verksamhet till en fristad.

Följande punkter måste uppfyllas för att bli en fristad:

Rutiner

Se till att hela personalgruppen är insatt i hur de ska agera när papperslösa söker sig till er så att ingen nekas att ta del av verksamheten på grund av okunskap. Det kan också vara bra för att undvika att en redan socialt utsatt person hamnar i jobbiga situationer.

Anonymitet

Låt personer vara anonyma om de vill. Ta reda på om polis har rätt till information om era deltagare/kunder. För att kunna erbjuda en fristad är det avgörande att polis och migrationsmyndigheter inte får information om papperslösa som deltar. Sträva efter att göra er verksamhet säker så att ingen känner sig rädd hos er.

Inte kräva personnummer

Det finns många människor i Sverige som saknar personnummer, bland annat papperslösa personer. Om registrering är nödvändigt för er, se över möjligheten att skapa register som inte kräver personnummer, där det går att göra undantag eller där ni kan använda temporära personnummer.

Följande punkter är rekommendationer som är bra om ni uppfyller:

Rabatter

De flesta som lever utan papper lever också i fattigdom. Har ni avgifter inom er verksamhet? Inför gärna särskilda rabatter och gratiserbjudanden för papperslösa. Tänk på att göra det på ett sätt som inte sätter papperslösa i en jobbig situation.

Intyg

Om er verksamhet genererar intyg, betyg eller dylikt är det bra att spara deltagarens resultat på ett sätt som går att omsätta i ett officiellt betyg den dag personen får uppehållstillstånd.

Visa civilkurage

Om delar av er verksamhet gör det svårt att ta emot papperslösa personer kan ni inom personalen gå samman och ifrågasätta reglerna, och arbeta för att ändra dessa, eller visa civilkurage genom att bryta mot reglerna.

Bli en fristad

Göteborg borde vara en stad för alla invånare. Tillsammans kan vi se till att den blir det!

Ett exempel på en fristad som finns idag är Göteborgs bibliotek som erbjuder papperslösa möjligheten att skaffa lånekort utan att kräva personnummer. För fler exempel på fristäder, se Resurser.

Har ni en verksamhet som ni vill göra mer tillgänglig för papperslösa invånare? Anslut er i Fristad Göteborg genom att fylla i formuläret nedan så kontaktar vi er med mer information.

För frågor, kontakta info@fristadgoteborg.se.

Nyheter

Nya riktlinjer från Göteborgs stad för socialtjänsten gällande papperslösa

Kommunfullmäktige antog i december 2015 nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Göteborg.

Läs mer

Vill du bli aktiv i Fristad Göteborg?

Fristad Göteborg söker fler personer som vill bli aktiva i gruppen och vara med och driva arbetet framåt. Är du intresserad?

Läs mer

Socialtjänsten och folkhögskolor

Under det senaste året har Fristad fokuserat på två områden: socialtjänsten och folkhögskolor.

Läs mer

Nya hemsidan lanserad!

Nu har Fristad Göteborg fått en ny hemsida!

Läs mer

Kalendarie

Det finns inga aktuella aktiviteter just nu.

Resurser

Fristäder

Här hittar du kort information om olika sorters fristäder i Göteborg. Vill du veta mer till exempel om vilka specifika verksamheter som är fristäder kontakta oss på info@fristadgoteborg.se

Om det finns verksamheter som du tycker ska vara tillgängliga för papperslösa kan du påverka dem för att de ska bli det. Om du själv är papperlös eller känner någon som är det och vill ta del av en viss verksamhet, ring gärna olika platser för att fråga kring möjligheterna. Om de vet att det finns ett behov kanske de ändrar sina rutiner. Kontakta gärna oss om du vet om platser eller verksamheter som är fristäder, så kan vi förmedla det vidare till andra. 

UTBILDNING. Alla barn har rätt att gå i skolan. För vuxna är det svårare. Det finns några skolor i Göteborgsområdet som erbjuder utbildning även för vuxna papperslösa, till exempel kurser i svenska.

BIBLIOTEK. Göteborgs folkbibliotek kan man skaffa bibliotekskort utan att uppge personnummer. Om personalen inte vet hur de ska göra, be att de frågar chefen som vet.

RELIGIÖSA SAMFUND. Det finns många kyrkor som erbjuder till exempel stödsamtal, praktisk hjälp och måltider.

FRITIDSAKTIVITETER. Det finns många olika barn- och ungdomsaktiviteter som alla kan ta del av gratis.

MAT. Det finns flera ställen som erbjuder matkassar, bröd, middagar eller liknande, antingen gratis eller som kostar lite.

KLÄDER. Det finns flera ställen som erbjuder gratis eller billiga kläder. Kontakta till exempel goteborg@ingenillegal.org eller olika kyrkor. 

VÅRD. Papperslösa har rätt till vård som inte kan anstå, i likhet med asylsökande. Sök dock gärna för all vård, inte bara när det är akut, ibland kan man få vård för annat i alla fall. Vid de tillfällen den vanliga vården inte räcker till finns andra platser att vända sig till.

Rosengrenska stiftelsen. Kan bistå med medicinisk hjälp, kontakt med den vanliga vården och stödsamtal. kliniken@rosengrenska.org, jourtelefon: 0704-066670

JURIDIK OCH RÄTTIGHETER. På hemsidan Dina rättigheter kan du läsa om dina rättigheter som papperlös. Det finns också flera organisationer som erbjuder juridisk rådgivning.

 

Våra vänner

INGEN MÄNNISKA ÄR ILLEGAL. Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal. http://ingenillegal.org

ROSENGRENSKA STIFTELSEN. Rosengrenska är ett fristående nätverk av medicinsk och vårdpersonal som hjälper gömda flyktingar ideellt. Vår verksamhet sköts genom en jourtelefon där gömda flyktingar får kontakt med vårdgivare i eller utanför sjukvården. Några gånger per år inbjuder vi till föreläsningar. Vi samarbetar med många andra ideella organisationer, kyrkor, sjukvård m fl. http://www3.rosengrenska.org

ASYLGRUPPEN I MALMÖ. Asylgruppen i Malmö är en ideell organisation. Sedan 1991 jobbar vi med och för asylsökande och gömda flyktingar. Vi ser detta som en del av den globala kampen för frihet, jämlikhet och solidaritet. Tills denna vision förverkligats arbetar vi praktiskt för att förändra livssituationen för de som drabbas av Sveriges restriktiva flyktingpolitik. http://asylgruppenimalmo.se

ASYLGRUPPEN NORRKÖPING. Asylgruppen Norrköping är en religiöst- och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att stödja och hjälpa asylsökande och flyktingar. http://asylgruppennorrkoping.wordpress.com

ASYLGRUPPEN LUND. Asylgruppen Lund är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som arbetar med asylsökande och för deras rättigheter. Vi arbetar för en generös och human flyktingpolitik, en politik där varje människa får en värdig behandling och där rättssäkerhet även gäller asylsökande. Vi bistår med hjälp och råd till asylsökande och sprider information genom opinionsbildning. http://asylgruppenlund.webs.com

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, är en paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka asylrätten. http://www.farr.se

 

Fristadsprojekt i andra städer

MALMÖ FRISTAD. Malmö Fristad är en långsiktig växande rörelse av folklig solidaritet för papperslösa och gömda asylsökande. Fotbollsklubbar, fritidsgårdar, skolor, kvinnojourer, vårdcentraler m.fl. ska kunna ansluta sig och utlysa sin verksamhet som en "fristad" för papperslösa. Även om dessa asylsökande och papperslösa inte fått uppehållstillstånd så är de malmöbor och vi kan tillsammans se till att deras vardag inte behöver skilja sig från andra malmöbors! https://www.facebook.com/malmofristad

FRISTAD STOCKHOLM. För personer som lever som papperslösa i Stockholm är staden fylld med gränser och hinder, såväl ekonomiska som medborgerliga. Du som papperslös kan inte delta i sociala eller politiska aktiviteter på samma villkor som personer som har uppehållstillstånd. Vi tycker inte att rätten till staden ska avgöras av medborgarskapsstatus, istället ska Stockholm vara en stad öppen för alla som bor här. http://fristadstockholm.se

SOLIDARITY CITY NETWORK. The Solidarity City Network (Toronto) organizes for access to services for all residents of Toronto, regardless of immigration status, and demands status for all. http://solidaritycity.net